Tính năng khác

Nhấn để nhận mẫu thử

Thông tin của bé

?
Cách chọn size tã cho bé

Thông tin nhận hàng

  Thông tin của bé

  Tôi đồng ý với Điều khoản của trang web

  *Lưu ý: Mỗi mẹ chỉ được đăng ký và nhận mẫu thử 01 lần. Mẹ nhớ điền chính xác và đầy đủ thông tin cá nhân để Bobby có thể dễ dàng gửi mẫu tới mẹ.

  (*) Kỹ thuật khi mặc sẽ có phần hàn khóa vào 1 phía của vòng bụng phía sau, có cấu tạo chiều dài của 1 bên vòng bụng phía sau to hơn chiều dài của bên còn lại
  Theo điều tra của UC tháng 10 năm 2022 trong các thương hiệu chính trên toàn cầu của tã quần sử dụng 1 lần
  (*) Size NB-s: 1 cốc tương đương với 30ml chất lỏng
  Size S-m: 1 cốc tương đương với 40ml chất lỏng